Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 14-09-2015

Master 2 in Economics and Management of International Tourism

AIMS

Recent developments in local and international markets have led to a significant increase in the demand for Master’s programs in the tourism field with tourism economy focus. The aim of the Master 2 in Economics and Management of International Tourism is to provide a flexible Masters level program attractive to a wide market, which offers a unique blend of Tourism Economy, Strategic Planning and Policy Making, directly relevant to the challenges the international tourism industry is facing in the 21st Century.

Duration

1 year Full-time - September or January start, or 2 years part-time (modular in one-week blocks), it starts in October.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework