Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Τον Μάρτιο του 2009 ανέβηκε online για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός οδηγός skywalker.education με πλούσιο περιεχόμενο.

Το Skywalker.education είναι μια πλατφόρμα βασισμένη πάνω στον εκπαιδευτικό χώρο και τα νέα του.

Το Skywalker.education είναι μια πλατφόρμα όπου περιέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, φορείς και νέα από τον χώρο της εκπαίδευσης.
Ο εκπαιδευτικός αυτός οδηγός απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για εκπαιδευτικά προγράμματα και τα αντίστοιχα ιδρύματα, για υποτροφίες ή προκηρύξεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και επιπλέον να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για οποιαδήποτε δρώμενο ή πρόγραμμα που σκοπεύει στην απόκτηση επιπλέον γνώσης και επιμόρφωσης.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι η ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης σε όλους τους εμπλεκόμενους σε εκπαιδευτικά θέματα.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework