Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Περιγραφή

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας προχωρά στη δημιουργία του 11ου Μαθηματικού Καλοκαιρινού...

Περιγραφή

Βιωματικό εργαστήριο διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Το θερινό σχολείο απευθύνεται...

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε κάθε μέλος οποιαδήποτε μορφής...

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν χωρίς...

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να βελτιώσουν τις...

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και...

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους, φοιτητές,...

Περιγραφή

Το πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του...

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Το θερινό σχολείο απευθύνεται κυρίως σε όλα τα στελέχη...

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε απόφοιτους Λυκείου, σπουδαστές,...

Περιγραφή

Το πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του...

Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε παιδιά με αναπηρία (νοητική...

1
2
Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework