Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Περιγραφή

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσής του και...

1
2
Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework