Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Περιγραφή

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου...

Περιγραφή

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας...

Περιγραφή

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ιατρική Σχολή του Εθνικού...

Περιγραφή

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

Περιγραφή

Έχοντας υπόψη: 1. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 4961 / 26-04-2018 (ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11- 5-2018) για την...

Περιγραφή

Τα τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου...

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework