Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Τον Μάρτιο του 2009 ανέβηκε online, για πρώτη φορά, ο εκπαιδευτικός οδηγός skywalker.education με πλούσιο περιεχόμενο.

Το Skywalker.education είναι μια πλατφόρμα βασισμένη πάνω στον εκπαιδευτικό χώρο και τα νέα του.

Περιεχόμενο

  1. Εκπαιδευτικά προγράμματα
  2. Σεμινάρια
  3. Υποτροφίες
  4. E-learning
  5. Σπουδές στο εξωτερικό
  6. Άρθρα & συνεντεύξεις εκπαιδευτικού περιεχομένου

Πού απευθύνεται;

Σε όλα τα άτομα που θέλουν να ενημερωθούν για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση. Για το κοινό που ψάχνει να ενταχθεί σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε ένα μεταπτυχιακό ή για υποτροφία, το skywalker education είναι το εργαλείο που θα σας βοηθήσει.

Όραμα

Ένα εκπαιδευτικό portal σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μία πλατφόρμα εύχρηστη, λειτουργική και πλήρης σε θέματα εκπαίδευσης.

Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι η ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης σε όλους τους εμπλεκόμενους σε εκπαιδευτικά θέματα.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework