Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
...

Επικοινωνία


e-mail:
Τηλ:
Fax:
Ιστοσελίδα:

Υποτροφίες


Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία-Διπλάρειος Σχολή, είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την δωρεάν παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έμβλημα της εταιρείας η γλαύκα πάνω στον άκμονα. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που εμφανίζει πολλές ιδιαιτερότητες, σε βαθμό που τον καθιστούν μοναδική περίπτωση στον ελλαδικό χώρο. Προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές υπηρεσίες με 100% ιδία χρηματοδότηση (αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού) χωρίς να λαμβάνει κάποια επιπλέον χρηματοδότηση ανταποδοτικά, για αυτές, ούτε από το δημόσιο ούτε από τον ιδιωτικό τομέα αλλά ούτε και από κοινοτικούς πόρους. Εδώ και 126 χρόνια αποτελεί έναν σπουδαίο πυλώνα εκπαίδευσης και κατάρτισης με μεγάλη κοινωνική και οικονομική προσφορά.

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία (Ε.Β.Ε.) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1892, από τον καθηγητή μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κυπάρισσο Στέφανο (1857-1917), με σκοπό την προαγωγή και την ανάπτυξη της δωρεάν τεχνικής διδασκαλίας.

Η αναγνώριση από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας δεν άργησε να έρθει, πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να κινήσει το ενδιαφέρον πολλών εθνικών ευεργετών της εποχής εκείνης. Εκ αυτών ο Αριστείδης Διπλάρης, γόνος μεγάλης αθηναϊκής οικογένειας και μέλος της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας, από το 1894, όρισε με τη διαθήκη του τη διάθεση όλης του της περιουσίας για την ίδρυση ομώνυμης σχολής, στην οποία θα διδάσκονταν δωρεάν σε νέους και νέες σχέδιο και γενικά τέχνες. Στόχος των σπουδών να εξασφαλίζεται η επαγγελματική σταδιοδρομία στους αποφοίτους της.

Από το 1915 οι σχολές, με απόφαση του Δ.Σ., μέχρι και σήμερα λειτουργούν ως ενωμένες -με ενιαία διοίκηση- ως σχολές της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας-Διπλαρείου Σχολής (Ε.Β.Ε.-Δ.Σ.), ως σωματείο πλέον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης μαθητών, η ανάγκη απόκτησης ιδιόκτητου κτιρίου κρίθηκε επιτακτική. Η τότε διοίκηση (1920-32) αξιοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήματος και αφού εξασφάλισε το απαραίτητο κεφάλαιο από εισφορές παράλληλα με την εκπλήρωση της επιθυμίας του Αριστείδη Διπλάρη προέβη, κατά την τετραετία 1928-1932, στην αγορά οικοπέδου στην Αθήνα επί της Πλατείας Θεάτρου 3 και Μενάνδρου 6. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανέγερση τετραωρόφου κτιρίου κατάλληλα σχεδιασμένου από τον αρχιτέκτονα Α. Ηλιάδη για χρήση αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Προγράμματα

Οι τρόποι σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων μεταξύ τους αποτελεί πάντα αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία οποιασδήποτε κατασκευής είτε απλής είτε περίπλοκης. Αυτούς τους τρόπους σύνδεσης και &...

Η marketerie ή αλλιώς επένδυση με ξυλόφυλλα είναι επεξεργασία επιφανειών ξύλου με κομμάτια ξύλου ή άλλα κομμάτια από άλλα υλικά με σκοπό τη διακόσμηση μιας επιφάνειας ξύλου. Διάφορα έργα marketerie συναντάμε συχνά σε τάβ&l...

Η Ε.Β.Ε.-Διπλάρειος Σχολή παρέχει δωρεάν τις εκπαιδευτικές της υπηρεσίες ως Ι.Ι.Ε.Κ. και αποτελεί την επιλογή για εκείνους που ξέρουν τι ζητούν από την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους ως: Στέλεχο&...

Ο ρόλος του διπλωματούχου στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» καλείται να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις πολυποίκιλες ανάγκες των πελατών το&upsilon...

Στη σύγχρονη ταξιδιωτική βιομηχανία οι τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για οποιαδήποτε τουριστική επιχείρηση επιδιώκει να λειτουργεί βάσει σύγχρον&omega...

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή, από το 1892 έως και σήμερα, αποτελεί την επιλογή για εκείνους που ξέρουν τι ζητάνε από την εκπαίδευση και κατάρτισή τους. Με την ανάπτυξη του Internet και των εφ&alpha...

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework