Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 22-09-2020

Marketerie

Η marketerie ή αλλιώς επένδυση με ξυλόφυλλα είναι επεξεργασία επιφανειών ξύλου με κομμάτια ξύλου ή άλλα κομμάτια από άλλα υλικά με σκοπό τη διακόσμηση μιας επιφάνειας ξύλου.

Διάφορα έργα marketerie συναντάμε συχνά σε τάβλι, σκάκι, δίσκους σερβιρίσματος, αποθηκευτικά κουτιά και άλλα πολλά ξύλινα αντικείμενα.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία. Περιορισμένες θέσεις.

Ώρες επικοινωνίας: 8.30-16.00, Τηλ.: 210-3240130 εσω. 202, 203, 204, email: Click to show

Δίδακτρα: Η Ε.Β.Ε.-Διπλάρειος Σχολή προσφέρει 100% δωρεάν σπουδές.

Facebook: Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή ΙΙΕΚ – ΚεΔιΒιΜ2, Διεύθυνση: Πλατεία Θεάτρου 3

Website: https://www.diplareios.edu.gr/

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework