Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
...
 Η πανδημία του κορονοϊού έφερε με βίαιο τρόπο στην επιφάνεια τη δύναμη αδράνειας, η οποία για χρόνια καθυστερούσε το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην αντικατάσταση της γραφειοκρατίας από την αυτοματοποίηση. Με εξίσου βίαιο τρόπο επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα, εισάγοντας με ρυθμούς «σοκ» τεράστιες αλλαγές στη δημόσια, ιδιωτική και κοινωνική ζωή, επιβαλλόμενες αλλαγές περάσματος στην ηλεκτρονική εποχή. Με αδυναμίες, παρενέργειες και επιτυχίες, όλα μαζί συμπιεσμένα, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε ό,τι δεν γινόταν δεκαετίες. Αποδείχτηκε έτσι, για μια ακόμη φορά, ότι το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού βρισκόταν στις συγκρούσεις συμφερόντων και στην πολιτική βούληση των κυβερνήσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, έγιναν και οι μεταβολές στην εκπαίδευση με την εισαγωγή, εκτάκτως, της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, αντί της φυσικής διά ζώσης. Εστιάζοντας σ’ αυτόν τον τομέα, παρατηρούμε τη σύμφυση παλιών και νέων παθογενειών στον τομέα παιδεία που συνθέτουν, εκτός των θετικών παρεμβάσεων, μια νέα εικόνα έντασης των ανισοτήτων της παιδείας μας. Γενική τοποθέτηση Η γενική αντίληψη του δικαίου εκφράζεται συνήθως στους νόμους, οι οποίοι καθιερώνουν ίσο μέτρο και ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από την ανισότητα των πολιτών, ενίοτε δε με την σκληρή έκφραση «ο νόμος είναι νόμος». Πόσο όμως αυτό το δίκαιο μπορεί να είναι αποδοτικό, όταν εφαρμόζεται στην παιδεία;...

Σχόλια 1
Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework