Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
...
Την Τρίτη 10 Μαΐου έλαβε χώρα η καθιερωμένη Career Day του New York College Θεσσαλονίκης για το έτος 2016 στις εγκαταστάσεις του κολεγίου. 21 αναγνωρισμένες εταιρίες από χώρους της πληροφορικής, του ανθρώπινου δυναμικού, των δημοσίων σχέσεων, των ασφαλίσεων, των τραπεζών, του marketing, της διοίκησης και του τουρισμού βρέθηκαν στον ίδιο χώρο γνωρίζοντας από κοντά τους σπουδαστές αλλά και τους αποφοίτους του κολεγίου και μελετώντας μαζί τους την περίπτωση συνεργασίας. Χορηγός επικοινωνίας: skywalker.gr Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και τις συμμετέχουσες εταιρίες. ...

Σχόλια 1
...
Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Microsoft Hellas ανέπτυξε το πρόγραμμα με τίτλο “Ακαδημία Πληροφορικής”, με παροχή δωρεάν μαθημάτων υπολογιστών σε όλους τους εγγεγραμμένους άνεργους του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας / εξειδίκευσης ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου. Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού, είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ μέσα από την παροχή διαδικτυακών μαθημάτων ΤΠΕ στα λειτουργικά συστήματα, στα εργαλεία αυτοματισμού γραφείου ERPs, CRMs, προγραμματισμού και διαχείρισης δικτύων. Επίσης, το πρόγραμμα παρέχει διαδικτυακά εργαλεία υποστήριξης της εκπαίδευσης, καθώς και περιοχές διαδικτυακών συζητήσεων και πόρων προς εκπαιδευτές και μαθητές, υποστηρίζοντας τη δημιουργία θεματικών κοινοτήτων. Μέσω της "Ακαδημίας Πληροφορικής", ο άνεργος που θα εγγραφεί θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητές του στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσω της online εκπαίδευσης που του παρέχει η εγγραφή του στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα "Ακαδημία Πληροφορικής" έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα τριετούς ανάπτυξης και υλοποίησης θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης μιας μεγάλης γκάμας μαθημάτων για όλα τα επίπεδα, με προοπτική να εμπλουτιστεί, ώστε να παράσχει ακόμη περισσότερα οφέλη. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τις εξής υπηρεσίες: Παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περισσότερα από 1.000 θέματα Τ.Π.Ε., όπως λειτουργικά...

Σχόλια 1
Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework