Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Fri , 11 October 2019

Επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης η δημοφιλέστερη επιλογή σπουδών στην Ελλάδα

...

Η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), κατατέθηκε στο προεδρείο της Βουλής και δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Η έκθεση αυτή, δείχνει πολύ καθαρά τα θετικά αλλά και τα αρνητικά της εκπαίδευσης στη χώρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, στην Ελλάδα, η εκπαίδευση λειτουργεί ως όπλο των νέων κατά της ανεργίας λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς έχουμε το υψηλότερο (6,83%) πλήθος εγγεγραμμένων φοιτητών σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης και μάλιστα πολύ πάνω από τον μέσο όρο των υπολοίπων χωρών που υπολογίζονται στο 3,87%.

Πολλοί πτυχιούχοι
Το επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζει διαχρονικά ανοδική τάση, τόσο στις ηλικίες 25-34, όσο και στις ηλικίες 25-64. Το ποσοστό των κατόχων πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ηλικίες 25-34, πλησιάζει στον μ.ό. των χωρών του ΟΟΣΑ: 42% έναντι 44% στον ΟΟΣΑ, ενώ στις ηλικίες 25-64 το ποσοστό αυτό υπολείπεται με 32% έναντι 37% στον ΟΟΣΑ.

Μεταπτυχιακό και διδακτορικό αυξάνουν τις πιθανότητες για εύρεση εργασίας
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου αυξάνει τις πιθανότητες απασχόλησης κατά 12% και η κατοχή διδακτορικού τίτλου κατά 14% σε σύγκριση με τους αποφοίτων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, παρότι η Ελλάδα είναι σε χαμηλότερη θέση στις αποδοχές από τις υπόλοιπες χώρες με διαφορά 14 ποσοστιαίες μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όμως η απασχολησιμότητα είναι ακόμη χαμηλή ακόμη και για τους απόφοιτους ΑΕΙ καθώς σύμφωνα με την έκθεση, είχαμε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (ΑΕΙ 25-39 ετών - 19,9%) στις χώρες της Ευρώπης, ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ, εμφανίζονται με μεγαλύτερες πιθανότητες να απασχοληθούν σε σύγκριση με όσους συνομήλικους δεν διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι δημοφιλέστεροι κλάδοι σπουδών σε Ελλάδα και Ευρώπη
Ως προς τους κλάδους σπουδών, η πλειοψηφία των φοιτητών στην Ελλάδα επιλέγει επιστήμες της μηχανικής, των κατασκευών και της δόμησης (21,84%) και ακολουθούν οι επιστήμες της διοίκησης επιχειρήσεων και των νομικών σπουδών με ποσοστό 20,44%.

Στην Ευρώπη τα αποτελέσματα είναι αντίστροφα. Οι σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη νομική έρχονται πρώτες και κατόπιν η μηχανική, ενώ τρίτη προτίμηση είναι οι επιστήμες υγείας, οι οποίες στην Ελλάδα, όπως και οι σπουδές κοινωνικής πρόνοιας και οι ιατρικές σχολές κερδίζουν την 6η θέση με ποσοστό 7,84%.

Περισσότερες γυναίκες πτυχιούχοι στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την έκθεση, οι γυναίκες με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών κατά 15%, παρότι η ανδροκρατία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι γεγονός στην Ελλάδα που κατέχει το πιο υψηλό ποσοστό ανδρών στα ΑΕΙ (65,71%), τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 57.22%. 

17η θέση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις
Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε σχετικά υψηλή θέση (17η) ως προς το πλήθος των επιστημονικών δημοσιεύσεων μεταξύ 38 Ευρωπαϊκών χωρών αν και η θέση μας ως προς την αναλογία αναφορών ανά δημοσίευση είναι χαμηλότερη (24η).

Οι αιώνιοι φοιτητές επηρεάζουν τις στατιστικές
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της έκθεσης, είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό αποφοίτων μεταξύ των φοιτητών και μάλιστα, το χαμηλότερο στην Ευρώπη (9,41% έναντι 24,15% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και λόγω των «αιώνιων» φοιτητών που επηρεάζουν αρνητικά τις στατιστικές, εμφανίζοντας τη χειρότερη αναλογία φοιτητών - διδασκόντων 38,7 που είναι υπερδιπλάσια της μέσης ευρωπαϊκής αναλογίας (15,4).

Λιγότεροι νέοι διδάσκοντες στα πανεπιστήμια
Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της έκθεσης είναι ο μέσος όρος ηλικίας των ακαδημαϊκών στα έδρανα των ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς μαζί με τη Σλοβενία διαθέτουμε τους λιγότερους διδάσκοντες κάτω από 35 ετών (ποσοστό  3,99% για την Ελλάδα 3.91% για τη Σλοβενία). Ο λόγος για αυτό, δεν είναι μόνο η έλλειψη διορισμών λόγω της δημοσιονομικής λιτότητας αλλά και το γεγονός ότι ένας νέος κάτοχος διδακτορικού δεν μπορεί να ανταγωνιστεί εύκολα έναν «φτασμένο» ακαδημαϊκό. Έτσι, το 42,06% της Γερμανίας σε νέους επιστήμονες κάτω των 35 ετών ή το αντίστοιχο 38,82% της Τουρκίας, φαντάζουν μάλλον ακατόρθωτα για τη χώρα μας που μοιάζει να μην στηρίζει τους νέους επιστήμονες.

Τέλος, το διδακτικό προσωπικό της Ελλάδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανέρχεται στα 18.968 άτομα, από τους οποίους, το πιο μεγάλο ποσοστό 80,8% πλήρους απασχόλησης και το 19,2% μερικής απασχόλησης.

Δείτε την έκθεση, εδώ.

Πηγή: eduguide.gr

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework