Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Fri , 30 November 2018

Google: Δωρεάν σεμινάρια digital marketing για τον τουρισμό

...

Το Grow Greek Tourism Online είναι μια πρωτοβουλία της Google που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις υπό μορφή σεμιναρίων για φοιτητές/τριες και απόφοιτους/ες των τμημάτων τουριστικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, marketing και πληροφορικής, που θα είναι οι μελλοντικοί επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και για όσους και όσες ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε βασικά εργαλεία digital marketing. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων συναποτελούν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές που έχουν δημιουργηθεί/εγκριθεί από την Google σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Κατ’ ιδίαν εκπαιδεύσεις για επιχειρήσεις

Δωρεάν εκπαιδεύσεις ψηφιακών δεξιοτήτων για να αξιοποιήσετε τα εργαλεία του διαδικτύου, αλλά και να τοποθετήσετε την επιχείρησή σας στους χάρτες και στην αναζήτηση της Google. Διαθέσιμο μέχρι 14/12/2018 στην Κρήτη και στην Ήπειρο και μέχρι 16/12/2018 στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξ ολοκλήρου online. Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://learndigital.withgoogle.com/greektourism

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework