Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wed , 07 October 2020

6ος Επιχειρηματικός διαγωνισμός Ε.Α.Π. «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες»

...

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και Δημοσίας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, προκηρύσσουν τον 6ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες» για το έτος 2020.

Πού απευθύνεται:

Ο επιχειρηματικός διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, απόφοιτους/ες κάθε προγράμματος και βαθμίδας σπουδών, αλλά και σε άτομα τα οποία απασχολούνται ενεργά σε ερευνητικούς τομείς και προγράμματα ερευνητικά του ΕΑΠ.

Αποστολή του Διαγωνισμού:

Βασική αποστολή του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ως εναλλακτική επαγγελματική ενασχόληση, στον χώρο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Θεματολογία BusinessPlans:

Τα υπό κατάθεση και αξιολόγηση επιχειρηματικά σχέδια, θα πρέπει να διέπονται από το καινοτομικό και πρωτότυπο πνεύμα σύλληψης και σχεδίασης και να ακολουθούν τους επιχειρηματικούς άξονες:

α) της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας,

β) της εφαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη

γ) της καινοτομίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Κλάδο- powered by MOSAIC»

Σύνδεση με Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds

Ο Επιχειρηματικός Διαγωνισμός φέτος πραγματοποιείται και πάλι σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε σύνδεση με το Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds https://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition

Τρόπος και Όροι Συμμετοχής:

Ο χρονικός ορίζοντας διεξαγωγής και κατάθεσης επιχειρηματικών σχεδίων του διαγωνισμού ορίζεται από 6/10/2020 έως και 09/11/2020 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί έως 04/12/2020 από το siteτου ΕΑΠ, αλλά και σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά μέσω e-mail.

Η υποβολή των υπό αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στο σύνδεσμο: 6ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Α.Π. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Οδηγίες και προδιαγραφές του διαγωνισμού:

Οδηγίες Διαγωνισμού

Οδηγίες συμπλήρωσης Επιχειρηματικού Καμβά (Business Canvas)

Επιχειρηματικός καμβάς (Business canvas) 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework