Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wed , 25 September 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο YESS

...

Το έργο YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes project (Erasmus + - KA2: Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Νεολαία) στοχεύει στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις των νέων για τις πρακτικές πλευρές της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα του τύπου «Γίνε σκιά ενός επιχειρηματία» (Enterprise Shadowing)».

Η εταιρία ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Α.Ε., συμμετέχει ως εθνικός εταίρος του έργου YESS στην Ελλάδα και θα διοργανώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 15 ωρών, στο οποίο θα συμμετάσχουν - χωρίς κόστος - είκοσι (20) νέοι 18 έως 29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργοι με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία ή εργαζόμενοι.

Όσοι επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για την επιχειρηματικότητα, έχοντας επιπλέον τη δυνατότητα να επισκεφθούν μία ελληνική επιχείρηση, παρακολουθώντας τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες των επιχειρηματιών και των στελεχών της.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί στη δομή της ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στον Πειραιά, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Οκτωβρίου 2019 και να ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2019.

Επιπλέον και κατόπιν επιλογής, τρεις (3) από τους εκπαιδευόμενους, εντός του Νοεμβρίου 2019 θα συμμετάσχουν χωρίς κανένα κόστος σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας στην Πολωνία, όπου για πέντε (5) ημέρες, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν, να παρατηρήσουν και να μάθουν περί επιχειρηματικότητας από έμπειρους επιχειρηματίες και επιχειρηματικά στελέχη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο έργο YESS - έως 11/10/2019 - στέλνοντας e-mail στον υπεύθυνο του προγράμματος (κ. Daniel Jianu) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Click to show.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.yessproject.eu

Facebook: https://www.facebook.com/yessproject.eu/

Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/8679824/

Με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Erasmus +» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework