Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon , 05 November 2018

Δωρεάν e-learning μάθημα: «Βιοτουρισμός: Φύση-Οικονομία-Καινοτομία»

...

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, προσφέρει δωρεάν διαδικτυακό μάθημα (e-learning) για την αξιοποίηση του περιβαλλοντικού τουρισμού. Το μάθημα, διάρκειας 5 εβδομάδων (70 ωρών), απευθύνεται μεταξύ άλλων σε εκπαιδευτικούς, ΜΜΕ, στελέχη ΟΤΑ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, φοιτητές/τριες και επαγγελματίες τουρισμού και περιβάλλοντος.

Θα αναλυθούν το γενικό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά του βιοτουρισμού, ο τουρισμός ως όχημα για την περιβαλλοντική προστασία, η καινοτομία και οι επιχειρηματικές δράσεις στον βιοτουρισμό, και παραδείγματα re-branding του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και διεθνώς. Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.  

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, πρωτοπόρος στην περιβαλλοντική εκπαίδευση διεθνώς, έχει 15ετή εμπειρία στον χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης, με συμμετοχές που ξεπερνούν τις 6.000 από 139 χώρες.

Εγγραφές στον σύνδεσμο https://elearning.biopolitics.gr μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018

Διάρκεια: 19 Νοεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες: https://biopolitics.gr/biowp/education/bio-education-international-university-bio-environment-u-b-e/  

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework