Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thu , 06 December 2018

Έναρξη 10ου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος επιχειρηματικότητας Venture Garden

...

Συμπληρώνοντας 5 χρόνια λειτουργίας, το πρόγραμμα Venture Garden δέχεται αιτήσεις για τον 10ο κύκλο εκπαίδευσης και υποστήριξης επιχειρηματιών. Το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece, υλοποιεί το πρόγραμμα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative-THI) στην Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα το Entrepreneurship Hub of ACT υλοποιεί το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο venturegarden.gr/participation μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2018. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 17 Δεκεμβρίου 2018 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με διάρκεια 5 εβδομάδων.

Το Venture Garden απευθύνεται σε ανθρώπους με όραμα και αφοσίωση οι οποίοι φιλοδοξούν να ενταχθούν στο επιχειρηματικό οικοσύστημα δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση ή εξελίσσοντας την ήδη υπάρχουσα εταιρία τους. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά το οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από επαγγελματίες του χώρου, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σ’ ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα ελληνικά.

Το Venture Garden ξεκινά με μια εντατική και στοχευμένη εκπαιδευτική περίοδο διάρκειας 5 εβδομάδων, η οποία φέρνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε επαφή με τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Μετά την ολοκλήρωση της εντατικής περιόδου μαθημάτων γίνεται επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών, οι οποίοι/ες μπαίνουν σε διαδικασία mentoring διάρκειας 2 μηνών. Ήδη από την έναρξη του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2014 έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.200 αιτήσεις συμμετοχής, από τις οποίες επιλέχτηκαν οι 800 στους προηγούμενους 9 κύκλους του προγράμματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες στο venturegarden.gr

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework