Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 03-10-2018

Workshop: «Learn how to code by playing Minecraft»

Πίσω από κάθε αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστές υπάρχει ένας κώδικας. Ο προγραμματισμός είναι παντού και είναι καθοριστικός για την κατανόηση ενός υπερ-συνδεδεμένου κόσμου. Όταν κάποιος αποκτά βασικές γνώσεις προγραμματισμού, όχι μόνο διευρύνει τις δυνατότητες που του παρέχει η τεχνολογία αλλά και αρχίζει να σκέφτεται πιο μεθοδικά για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

Σκοπός

Το workshop αυτό έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και να αντιληφθούν τα οφέλη της χρήσης του. Μέσα από μια βιωματική άσκηση θα δούμε πώς λειτουργεί ένα πρόγραμμα φτιάχνοντας έναν απλό αλγόριθμο. Το παιχνίδι θα βοηθήσει να κατανοήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τι χρειάζεται για να γράψουμε οι ίδιοι ένα πρόγραμμα.

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με βασικό λεξιλόγιο του προγραμματισμού και θα μάθουν πώς η χρήση του έχει βελτιώσει πρακτικά την καθημερινότητά μας.

Για τη συμμετοχή στο workshop δεν απαιτούνται καθόλου γνώσεις πληροφορικής. Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν βασικές ιδέες σχετικά με τη χρήση του προγραμματισμού και να έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή μαζί του.

Συνοπτικό πρόγραμμα

  • Τι είναι ο «προγραμματισμός»;
  • Τι είναι ο «κώδικας»;
  • Τι χρειάζεται για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα;
  • Φτιάχνοντας έναν αλγόριθμο.
  • Οφέλη από τον προγραμματισμό.

Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία.

Απαιτείται προεγγραφή. Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: www.eventora.com/en/Events/Veroia-coding-intro-80501.

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή για το κοινό είναι δωρεάν.

Μετά το τέλος των μαθημάτων και αφού τα έχετε παρακολουθήσει μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά σας στο MyTickets (επιλέγοντας «Ενέργειες» δίπλα σε κάθε δελτίο εισόδου σας). Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα εκεί για το διάστημα των δύο (2) εβδομάδων.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Ημερομηνία: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018
Ώρα: 18:00-20:00
Τοποθεσία: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Έλλης 8, Βέροια
Πληροφορίες: www.techtalentschool.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework