Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 03-10-2018

Unity and Vuforia: Create your first augmented reality project

Το workshop έχει στόχο να μάθει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να δημιουργήσουν μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας με τη χρήση της game engine unity και του plugin Vuforia. Η εισαγωγική αυτή παρουσίαση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (augmenter reality) και να μάθουν τα πλεονεκτήματά της. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση του εργαστηρίου. Βασική και απαραίτητη είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ.

Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία. Η εκδήλωση έχει την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή για το κοινό είναι δωρεάν. Μετά το τέλος τον μαθημάτων, και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά σας στο MyTickets (Επιλέγοντας «Ενέργειες» δίπλα σε κάθε δελτίο εισόδου). Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εκεί για διάστημα δύο εβδομάδων.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Ημερομηνία: Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
Ώρα: 18:00-20:00
Τοποθεσία: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Έλλης 8, Βέροια
Πληροφορίες: www.techtalentschool.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework