Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 13-12-2018

Social media: Getting started with digital marketing 2

Το workshop έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες να εκπαιδευτούν στη χρήση σημαντικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να μάθουν τον τρόπο μέτρησης της αποτελεσματικότητας του digital marketing και να δουν βέλτιστες πρακτικές από καταξιωμένα brands.

Συνοπτικό πρόγραμμα

  • Βασικές έννοιες digital marketing
  • Τάσεις των social media στην Ελλάδα σήμερα και διεθνώς: Facebook, Linkedln, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube
  • Δημιουργία business profile στα social media
  • Dos and Don’ts του social media marketing
  • Δημιουργία διαφημιστικής προβολής μέσω social media
  • Επιτυχημένα case studies και πρακτική μελέτη ενός ολοκληρωμένου digital marketing strategy

Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία. Η εκδήλωση έχει την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μετά το τέλος των μαθημάτων, και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά σας στο My Tickets (επιλέγοντας «Ενέργειες» δίπλα σε κάθε δελτίο εισόδου). Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εκεί για διάστημα δύο εβδομάδων.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα: 17:00
Τοποθεσία: H2B HUB, Κορωναίου 14 (3ος όροφος), Ηράκλειο Κρήτης

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework