Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Professional Certificate in Project Management (MS Project)

Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης έργων μέσω της διαχείρισης και τον προγραμματισμό των διαθέσιμων πόρων με σκοπό την επίτευξη των στόχων σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια με παράλληλη τήρηση οικονομικών προϋπολογισμών. Εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο που αποκτάται, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τη χρήση του λογισμικού MS Project μέσα από την πρακτική εφαρμογή περιπτώσεων διαχείρισης έργων σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Απευθύνεται σε  φοιτητές & απόφοιτους Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανικής και σε  επαγγελματίες που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με τη διαχείριση έργων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης του προγράμματος από τη Microsoft, μέσω προκαθορισμένων εξετάσεων.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework