Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Professional Certificate in Mobile Programming

Σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης κάλυψη όλων των διαστάσεων που αφορούν τις γλώσσες προγραμματισμού για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και IOS Phone καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών στα περιβάλλοντα αυτά. Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τους περιορισμούς και τις προκλήσεις των κινητών σε σχέση με τους υπολογιστές, τις αρχές σχεδιασμού διεπαφών για κινητές συσκευές, τα βασικά περιβάλλοντα εργασίας στους υπολογιστές, την ανάπτυξη εφαρμογών που αξιοποιούν γραφικά, animation, διαχείριση πολυμέσων, συνδεσιμότητα με το διαδίκτυο κτλ. καθώς και το ανέβασμα και την πώληση εφαρμογών σε marketplaces.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework