Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 13-12-2018

Marketing tips for your blog/site

Παρακολουθώντας το συγκεκριμένο σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αυξήσουν την επισκεψιμότητα του προσωπικού τους blog ή site, μέσα από τη χρήση των social media.

Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία. Η εκδήλωση έχει την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μετά το τέλος των μαθημάτων, και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά σας στο My Tickets (επιλέγοντας «Ενέργειες» δίπλα σε κάθε δελτίο εισόδου). Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εκεί για διάστημα δύο εβδομάδων.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Ημερομηνία: Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
Ώρα: 19:00
Τοποθεσία: H2B HUB, Κορωναίου 14 (3ος όροφος), Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: www.techtalentschool.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework