Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 23-03-2018

Management Accounting (Κοστολόγηση-Διοικητική Λογιστική)

Σκοπός: Να αναπτύξετε τις γνώσεις και τις τεχνικές της σύγχρονης κοστολόγησης που χρησιμοποιούν οι εταιρίες έτσι ώστε να είστε σε θέση να υποστηρίξετε τον διοικητικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, να ελέγχετε και να καθοδηγείτε την απόδοση και την πορεία της επιχείρησης σε σύνθετα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Τι θα μάθετε με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου:

  • πώς οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν τις λειτουργίες τους.
  • πώς να σχεδιάζετε και να ελέγχετε τις ταμειακές ροές (cash flows).
  • πώς να κάνετε βέλτιστη χρήση του κεφαλαίου κίνησης (working capital).
  • τους κανόνες λήψης επενδυτικών αποφάσεων (capital investment decisions).
  • τις πηγές και τον σκοπό της διοικητικής πληροφόρησης (management information).
  • τις σύγχρονες τεχνικές κοστολόγησης (cost accounting techniques).
  • δημιουργία και έλεγχο προϋπολογισμών (budgets for planing and control).
  • τον έλεγχο της απόδοσης των επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σας προετοιμάζει επίσης για τις εξετάσεις του ACCA για το F2 - Management Accounting, το ένα από τα τρία μαθήματα που χρειάζεται για να αποκτήσετε το ACCA Diploma in Accounting and Business.

Γιατί ACCA με το ΚΕΛΕ; Σε τι διαφέρει από άλλα επαγγελματικά σώματα για λογιστική;

 

Το ACCA είναι το Νο1 διεθνώς αναγνωρισμένο σώμα ορκωτών λογιστών, με παρουσία σε 181 χώρες, διασφαλίζοντας ότι οι δεξιότητες σας θα είναι περιζήτητες και αναγνωρισμένες σε διεθνές επίπεδο.

Πάνω από 19.000 εργοδότες μόνο στην Ευρώπη αναζητούν στελέχη με πιστοποιήσεις του ACCA σήμερα (https://jobs.accaglobal.com/jobs/europe/#browsing).

Το ΚΕΛΕ ως Silver Learning Partner και επίσημο εξεταστικό κέντρο του ACCA, σας διασφαλίζει κορυφαίο επίπεδο διδασκαλίας, απαράμιλλο επίπεδο στήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και μεγάλη ευελιξία, ώστε το πρόγραμμα σπουδών να είναι συμβατό με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την προσωπική σας ζωή.

Στο ΚΕΛΕ εισάγουμε την σύγχρονη γνώση στο λογιστικό επάγγελμα.

Κάνουμε το ACCA προσιτό και εύκολο.

 

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework