Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 30-05-2018

Javascript fundamentals

Σε αυτό το σεμινάριο θα αναλύσουμε τα βασικά εργαλεία της Javascript, τη δομή και τις ιδιαιτερότητές της, με ιδιαίτερη αναφορά στα σύγχρονα χαρακτηριστικά της δημοφιλούς γλώσσας.

Απευθύνεται σε άτομα με μικρή ή καθόλου εμπειρία στη γλώσσα Javascript, που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως intern/senior developers ή που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους ιστοσελίδα για την προώθηση των επαγγελματικών τους επιδιώξεων.

Προαπαιτούμενα:

 • Πολύ καλή εξοικείωση με HTML & CSS
 • Η παρακολούθηση του σεμιναρίου «How to become a front end developer»

Βασικά σημεία:

 • Εισαγωγή στη Javascript (τι είναι, πού χρησιμοποιείται, τι μπορώ να κάνω με αυτή)
 •  Variables (var, let, const)/Βasic data types (Strings, Numbers, Arrays, Booleans)/Operators/Advanced data types (objects)
 •  Functions
 •  Loops (for/while)/Conditional execution
 •  Events/Basic DOM manipulations (img src, inner HTML)
 •  Object oriented programming and classes
 •  Scope/Closures/Callbacks/Promises
 •  JSON
 •  The this keyword
 •  Code formatting/Debugging

Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία.

Απαιτείται προεγγραφή. Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: www.eventora.com/el/Events/JS-80601.

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή για το κοινό είναι δωρεάν.

Μετά το τέλος των μαθημάτων και αφού τα έχετε παρακολουθήσει μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά σας στο MyTickets (επιλέγοντας «Ενέργειες» δίπλα σε κάθε δελτίο εισόδου σας). Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα εκεί για το διάστημα των δύο (2) εβδομάδων.

Διάρκεια προγράμματος: 4 ώρες
Ημερομηνία: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018
Τοποθεσία: Ευρυσθέως 2, Found.ation, Πετράλωνα, Αθήνα
Ώρα: 10:30 με 14:30
Πληροφορίες: techtalentschool.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework