Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 13-12-2018

Javascript-Advanced – BC FE

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση των σεμιναρίων JavaScript-Beginners & JavaScript-Intermediate

Αντικείμενα μαθήματος

  • Understanding «this» & Explicit Binding: call, apply, bind 
  • Types & Equality
  • ES6: Default Function Parameters
  • ES6: Spread Operator & Destructuring Assignments
  • ES6: Modules
  • JS Patterns: The IIFE 
  • Handling Asynchronous code with Async/Await
  • Regular Expressions

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις και τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία. Η εκδήλωση έχει την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μετά το τέλος των μαθημάτων, και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά σας στο My Tickets (επιλέγοντας «Ενέργειες» δίπλα σε κάθε δελτίο εισόδου). Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εκεί για διάστημα δύο εβδομάδων.

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες
Ημερομηνία και ώρα: Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 10:00-14:00 και Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 10:00-14:00
Τοποθεσία: Found.ation, Ευρυσθέως 2, Πετράλωνα, Αθήνα
Πληροφορίες: www.techtalentschool.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework