Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Executive Diploma in Sports Management

Ο αθλητισμός αποτελεί ένα δυναμικό χώρο που προσελκύει εκατοντάδες εκατομμύρια οπαδών σε όλο τον κόσμο, ενώ από οικονομικής πλευράς η αθλητική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό μοχλό της παγκόσμιας οικονομίας. Το Executive Diploma in Sports Management είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του αθλητισμού (αθλητές, προπονητές, διοικητικά στελέχη, παράγοντες, κ.α.) και επιθυμούν να καταλάβουν διοικητικές θέσεις, αλλά δε διαθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο στο αθλητικό management. Περιλαμβάνει ευέλικτη φοίτηση και η διδασκαλία γίνεται από έμπειρα στελέχη στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών.  Παρέχει αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση και αποτελεί γεφυροποιό πρόγραμμα για το MBA  δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους  χωρίς πρώτο πτυχίο να αποκτήσουν μεταπτυχιακό, χωρίς να έχει προηγηθεί πτυχίο Bachelor ή ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework