Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Executive Diploma in Small-Medium Enterprises & Exports Management

Έχοντας καταξιωμένα στελέχη με πολυετή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στη Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων να διδάσκουν ανανεωμένη ύλη σε σύγχρονα μαθήματα (όπως Εξαγωγικό μάρκετινγκ, Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου, Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.α.),  το Executive Diploma in Small-Medium Enterprises and Exports Management έχει σαν στόχο να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη και να αναπτύξει τις  επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών. Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework