Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Executive Diploma in Leadership & Human resources Management

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων στις θεωρίες και στις τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Με ανανεωμένη ύλη και ευέλικτη φοίτηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζομένων και κατοίκων της επαρχίας, η διδασκαλία πραγματοποιείται από στελέχη με πολυετή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Στόχος της η σύνδεση θεωρίας με πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων του φοιτητή ενώ περιλαμβάνει ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα γεφυροποιό πρόγραμμα για το MBA, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα εργαζόμενοι χωρίς πρώτο πτυχίο να αποκτήσουν μεταπτυχιακό, χωρίς να έχει προηγηθεί πτυχίο Bachelor ή ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework