Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Executive Diploma in Healthcare Management

Το Executive Diploma in Healthcare Management είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει εργαζόμενους στο χώρο της υγείας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων – ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό κ.α. – στις σύγχρονες τεχνικές διοίκησης νοσοκομείων αλλά και μικρότερων μονάδων υγείας, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει ανανεωμένη ύλη σε σύγχρονα μαθήματα (Διοίκηση μονάδων υγείας, Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης μονάδων υγείας κ.α.) , ευέλικτη φοίτηση και η διδασκαλία πραγματοποιείται από στελέχη με πολυετή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework