Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Executive Diploma in Global Operations & Logistics

Με στόχο την κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών στις εφαρμογές αλλά και στα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το Executive Diploma in Global Operations and Logistics παρέχει αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση σε εκπαιδευόμενους, προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει ευέλικτη φοίτηση με ανανεωμένη ύλη  από καταξιωμένα στελέχη με εμπειρία στα Logistics.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework