Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Executive Diploma in Financial Management

Το Executive Diploma in Financial Management είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης το οποίο οδηγεί σε αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση που έχει ως στόχο να προσφέρει σε στελέχη του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού χώρου εξειδικευμένες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει ανανεωμένη ύλη σε σύγχρονα μαθήματα (όπως Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Εταιρική χρηματοδότηση και κεφαλαιαγορές κ.α.), ευέλικτη φοίτηση και και αποτελεί γεφυροποιό πρόγραμμα για το MBA  δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους  χωρίς πρώτο πτυχίο να αποκτήσουν μεταπτυχιακό, χωρίς να έχει προηγηθεί πτυχίο Bachelor ή ΑΕΙ/ΤΕΙ. Απευθύνεται επίσης και σε μη ειδικούς, οι οποίοι αναζητούν μια κατάλληλη εισαγωγή στο χώρο της Χρηματοδοτικής και Τραπεζικής Διοίκησης.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework