Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 06-12-2018

E-learning ΕΚΠΑ: Δωρεάν εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης φιλολόγων της Γ’ Λυκείου

Οι εκπαιδευτικοί-φιλόλογοι που διδάσκουν το μάθημα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» στην Γ’ τάξη ημερήσιου γενικού λυκείου κατά το σχολικό έτος 2018-2019 θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που σκοπό έχουν να προαγάγουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία με διαδραστικές μεθοδολογίες όσο και το ενδιαφέρον του μαθητικού κοινού για σημαντικά λογοτεχνικά έργα. Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν καθηγητές απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς η παρακολούθηση θα είναι εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από το e-learning του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΠΕΘ για υποβολή προτάσεων που αφορούν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δραστηριοτήτων και τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έγκριση των προγραμμάτων έχει δοθεί από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.

Τα προγράμματα «Στο εργαστήρι του Βασίλη Βασιλικού: Το έργο του» και «Στο εργαστήρι της Ρέας Γαλανάκη: Το έργο της» αποτελούνται από πρωτότυπο και καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και είναι σε σύμπνοια με μέρος της διδακτέας ύλης, αφού οι μελέτες περίπτωσης για τους δύο συγγραφείς αφορούν στα έργα τους: «Επιστροφή στο πατρικό σπίτι», απόσπασμα του έργου «Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά» της Ρέας Γαλανάκη, και «Το φύλλο», μέρος της τριλογίας «Το φύλλο, Το πηγάδι, Τ’ αγγέλιασμα» του Βασίλη Βασιλικού. Μέσω των προγραμμάτων θα επιχειρηθεί η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και ακολούθως των μαθητών και μαθητριών με τις έννοιες της κριτικής λογοτεχνικού έργου, της κατανόησης κειμένων, της όξυνσης της αναγνωστικής και κριτικής τους αντίληψης. Στόχος είναι η ενίσχυση των μαθητών/τριών με δεξιότητες όπως η αφαιρετική σκέψη, η συνθετική και αναλυτική ικανότητα, ο ορθός γραπτός και προφορικός λόγος.

Για την αξιοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης στο περιβάλλον της σχολικής τάξης προτείνεται η παράδοση 1-3 διδακτικών ωρών με αντικείμενο τις βασικές αρχές κριτικής κειμένου και η προβολή στην τάξη δύο βιντεοσκοπημένων διαλέξεων/συνεντεύξεων από τον κάθε συγγραφέα, που μιλά για τη ζωή και το έργο του. Στη συνέχεια, μέσω άσκησης κριτικής κειμένου οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να εμπλέξουν ενεργά τους/τις μαθητές/τριες στα δύο έργα των συγγραφέων που περιλαμβάνονται στην ύλη του μαθήματος.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης των εκπαιδευτικών για κάθε πρόγραμμα είναι 25 ώρες και η παρακολούθησή του οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης από το e-learning του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακαδημαϊκή υπεύθυνη των προγραμμάτων είναι η ομότιμη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ κα Ερασμία Σταυροπούλου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6/1/2019

Έναρξη μαθημάτων: 14/1/2019

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework