Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 23-02-2016

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η Εφαρμογή τους σε Μικρές Οντότητες (Τζίρος Μέχρι 8εκ ευρώ)

Έναρξη 27-28 Φεβρουαρίου

Διάρκεια 2 ημέρες/ 10 ώρες

Διεξαγωγή Σάββατο και Κυριακή 10:00-14:30.

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework