Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Το Mediterranean Professional Studies είναι μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες CISCO στην Ελλάδα. Το CCNP είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα της Ακαδημίας Δικτύων CISCO. Η εκπαίδευση γίνεται σε καινούργιο, ειδικά πιστοποιημένο εργαστήριο, με συσκευές CISCO, στις οποίες οι φοιτητές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση π.χ. ασύρματοι και ενσύρματοι δρομολογητές (routers), μεταγωγείς (switches) και υποστηρικτικός εξοπλισμός, ενώ η ύλη των διαλέξεων είναι διαθέσιμη μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής τάξης της CISCO. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον οι φοιτητές μπορούν να βρουν επιπλέον υλικό και προσομοιωτές δικτύων που θα τους βοηθήσουν στην εκπαίδευσή τους. Η διδακτέα ύλη είναι χωρισμένη σε τρείς ενότητες που καλύπτουν βασικές αρχές δρομολόγησης δικτύων, μεταγωγή σε τοπικά δίκτυα και διόρθωσης λαθών και προβλημάτων. Επίσης καλύπτονται θέματα που αφορούν πρωτόκολλα και τεχνολογίες που συναντά κανείς στα δίκτυα ευρείας ζώνης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ενοτήτων οι φοιτητές έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή απόκτηση της πιστοποίησης CCNP ύστερα από τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, σε εξεταστικό κέντρο. Η πιστοποίηση CCNP βάζει τα θεμέλια μία επιτυχημένη καριέρα ως μηχανικός δικτύων, ενώ παράλληλα παρέχει τις προχωρημένες γνώσεις δικτύων για όλους τους επιστήμονες της πληροφορικής που κατέχουν το θεωρητικό υπόβαθρο του CCNA.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework