Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 26-08-2015

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Ακόμη ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα της Ακαδημίας Δικτύων CISCO που παρέχεται από το 1997. Η εκπαίδευση για το CCNA γίνεται σε ειδικά πιστοποιημένο εργαστήριο όπου οι φοιτητές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε δικτυακές συσκευές όπως ασύρματοι και ενσύρματοι δρομολογητές (routers), μεταγωγείς (switches) και υποστηρικτικός εξοπλισμός, ενώ η ύλη των διαλέξεων είναι διαθέσιμη μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής τάξης της CISCO. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον οι φοιτητές μπορούν να βρουν επιπλέον υλικό και προσομοιωτές δικτύων που θα τους βοηθήσουν στην εκπαίδευσή τους, ενώ το εργαστήριο των μαθημάτων παραμένει στη διάθεσή τους τις ελεύθερες ώρες για επιπλέον εξοικείωση με τον δικτυακό εξοπλισμό.

Η διδακτέα ύλη είναι χωρισμένη σε τέσσερεις ενότητες που καλύπτουν βασικές αρχές ανάπτυξης δικτύων, δρομολόγηση και μεταγωγή σε τοπικά δίκτυα και ασύρματη μετάδοση σε τοπικά δίκτυα. Επίσης καλύπτονται θέματα που αφορούν πρωτόκολλα και τεχνολογίες που συναντά κανείς στα δίκτυα ευρείας ζώνης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων ενοτήτων οι φοιτητές έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή απόκτηση της πιστοποίησης CCNA® ύστερα από τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Η πιστοποίηση CCNA® βάζει τα θεμέλια μία επιτυχημένη καριέρα ως μηχανικός δικτύων, ενώ παράλληλα παρέχει τις βασικές γνώσεις δικτύων για όλους τους επιστήμονες της πληροφορικής.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework