Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Wednesday, 03-10-2018

An Introduction to Modern Programming with PHP

Η PHP είναι μια γλώσσα server-side scripting σχεδιασμένη για web development. Κατά τη διάρκεια του εισαγωγικού μαθήματος της PHP, οι αρχάριοι προγραμματιστές θα ανακαλύψουν τις θεμελιώδεις έννοιες που θα χρειαστούν ώστε να γίνουν ειδικοί σ’ αυτήν. Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία. Η εκδήλωση έχει την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή για το κοινό είναι δωρεάν. Μετά το τέλος τον μαθημάτων, και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά σας στο MyTickets (Επιλέγοντας «Ενέργειες» δίπλα σε κάθε δελτίο εισόδου). Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εκεί για διάστημα δύο εβδομάδων.

Διάρκεια προγράμματος: 4 ώρες
Ημερομηνία: Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018
Ώρα: 16:00-20:00
Τοποθεσία: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Έλλης 8, Βέροια
Πληροφορίες: www.techtalentschool.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework