Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 15-11-2018

Advanced CSS & practice

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτείται εξοικείωση με HTML & CSS και τη γραμμή εντολών (console). Απευθύνεται σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν στις τεχνολογίες διαδικτύου.

Σύντομη περιγραφή:

Θα εστιάσουμε σε προχωρημένες τεχνικές HTML & CSS με έμφαση στα σύγχρονα HTML features και τους νέους κανόνες CSS (και αυτούς που έρχονται) μέσα από απτά παραδείγματα.

Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία. Η εκδήλωση έχει την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μετά το τέλος των μαθημάτων, και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, μπορείτε να εκτυπώσετε τα πιστοποιητικά σας στο My Tickets (επιλέγοντας «Ενέργειες» δίπλα σε κάθε δελτίο εισόδου). Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εκεί για διάστημα δύο εβδομάδων.

Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Ημερομηνία: Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018
Ώρα: 11:00
Τοποθεσία: Μύλος Ματσόπουλου, Κλεινού 10, Τρίκαλα
Πληροφορίες: www.techtalentschool.gr

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework