Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 23-02-2016

ACCA IFRS CERTIFICATE - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Έναρξη 6 Απριλίου 2016

Διάρκεια 3 μήνες / 120 ώρες

Διεξαγωγή Τετάρτη και Παρασκευή 18:00-21:30.

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework