Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 18-09-2015

Χαράσσοντας Στρατηγική – Το Μέλλον της Εκμετάλλευσης μου σε Ένα Μεταβαλλόμενο Κόσμο

ΣΚΟΠΟΣ

Κάθε επιχειρηματίας γεωργός και κτηνοτρόφος, που σέβεται την προσπάθειά του δε θα πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο για το σήμερα και το αύριο της επιχείρησής του, αλλά οφείλει να οραματίζεται και το απώτερο μέλλον. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εκμετάλλευσης αποτελεί κομμάτι ζωτικής σημασίας της όλης προσπάθειας οργάνωσής της και εξαρτάται εν πολλοίς από εξελίξεις σε τομείς που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, που όμως μπορούμε να αντιληφθούμε, να προβλέψουμε και να συντονιστούμε με αυτές.
Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στο να υποδείξει και γιατί όχι με τη βοήθεια των συμμετεχόντων να εντοπίσει σημαντικές εξελίξεις στο γενικότερο περιβάλλον που έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση στη γεωργία και τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να διερευνήσει τρόπους ανταποκρίσεις των παραγωγών στις εξελίξεις αυτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Οι παγκόσμιες τάσεις σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον, τεχνολογία και πως επηρεάζουν τις εξελίξεις στην γεωργική παραγωγή.
  • Οι αντίστοιχες τάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.
  • Βρίσκοντας το ρόλο μιας μικρής γεωργικής/ κτηνοτροφικής εκμετάλλευσής στην Ελλάδα μέσα σε ένα διεθνοποιημένο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  • Σύνδεση των εξελίξεων με τα χαρακτηριστικά της δικής μου εκμετάλλευσης.
  • Χάραξη στρατηγικής βάσει των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της εκμετάλλευσης μου.

Διάρκεια 3 ώρες

Ημερομηνία 26 Οκτομβρίου 19:00-22:00.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework