Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 31-12-2019

Φυτοπροστασία Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πειραματικού Αγρού, συμβάλλοντας έτσι στην κατάρτιση νέων που προέρχονται από αγροτικά, περιαστικά, αλλά και αστικά περιβάλλοντα επάνω σε 5 τομείς κλειδιά για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και της επανακινητοποίησης των νέων, συνεισφέροντας στην οικονομία της υπαίθρου.

Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά αλλά και διεθνώς.

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση της φυτοπροστασίας βιομηχανικών φυτών και σιτηρών περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Ασθένειες του βαμβακιού (διάγνωση / πρόληψη/αντιμετώπιση)
  • Ασθένειες των σιτηρών (διάγνωση / πρόληψη/αντιμετώπιση)
  • Εντομολογικές προσβολές (διάγνωση / πρόληψη/αντιμετώπιση)
  • Διαχείριση ζιζανίων (διάγνωση / πρόληψη / αντιμετώπιση)

Θα συσταθούν και θα εκπαιδευτούν 2 ομάδες των 25 ατόμων η κάθε μία στον τομέα της Φυτοπροστασίας Βιομηχανικών Φυτών και Σιτηρών (βαμβάκι, σιτηρά). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες για κάθε ομάδα και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση (1 group 27-28-29 Ιανουαρίου 2020 και 1 group 17-18-19 Φεβρουαρίου 2020).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης (τουλάχιστον 90% παρουσία). Οι αιτούντες πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική. Στο τέλος του κάθε προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ο πειραματικός αγρός είναι στην Κωπαΐδα (πλησίον πόλης Αλιάρτου, Βοιωτία).

Διάρκεια δράσης: Τρεις (3) ημέρες

Περισσότερες πληροφορίες:

Άρτεμις Ρήγου

Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964

Για να κάνετε αίτηση πατήστε εδώ

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework