Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 22-09-2020

Συνδεσμολογία ξύλινων στοιχείων & ξυλουργικά εργαλεία

Οι τρόποι σύνδεσης των ξύλινων στοιχείων μεταξύ τους αποτελεί πάντα αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία οποιασδήποτε κατασκευής είτε απλής είτε περίπλοκης. Αυτούς τους τρόπους σύνδεσης και τις αντίστοιχες εφαρμογές τους εξετάζει η θεματικής ενότητα της συνδεσμολογίας ξύλινων στοιχείων.

Σκοπός είναι:

  • να μάθουν οι συμμετέχοντες τις βασικές κατηγορίες συνδέσεων ξύλινων στοιχείων,
  • να μάθουν που εφαρμόζεται και πώς η κάθε κατηγορία και ποιον σύνδεσμο πρέπει να επιλέξουν,
  • να κατανοήσουν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, που πρέπει να λαμβάνονται κατά την κατεργασία του ξύλου και των άλλων προϊόντων.

Τα ξυλουργικά εργαλεία αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και εφαρμοσμένης έρευνας. Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι:

  • να γίνει κατανοητή η τεχνολογία στις διάφορες περιπτώσεις μηχανικής κατεργασίας του ξύλου και των προϊόντων του,
  • να μάθουν οι συμμετέχοντες τα είδη των ξυλουργικών εργαλείων, την ασφαλή λειτουργία και συντήρησή τους, και
  • να κατανοήσουν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, που πρέπει να λαμβάνονται κατά την κατεργασία του ξύλου και των άλλων προϊόντων.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία. Περιορισμένες θέσεις.

Ώρες επικοινωνίας: 8.30-16.00, Τηλ.: 210-3240130 εσω. 202, 203, 204, email: Click to show

Δίδακτρα: Η Ε.Β.Ε.-Διπλάρειος Σχολή προσφέρει 100% δωρεάν σπουδές.

Facebook: Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία - Διπλάρειος Σχολή ΙΙΕΚ – ΚεΔιΒιΜ2, Διεύθυνση: Πλατεία Θεάτρου 3

Website: https://www.diplareios.edu.gr/

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework