Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 18-09-2015

Στήνοντας τη Γεωργική - Κτηνοτροφική μου Εκμετάλλευση – Τα βασικά που Πρέπει να Γνωρίζω

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε όσους σκέφτονται να γίνουν γεωργοί ή κτηνοτρόφοι και είτε δεν έχουν κάνει ακόμα το πρώτο βήμα είτε έχουν ξεκινήσει την προσπάθειά τους έχοντας ακόμα δυσκολίες και εκκρεμότητες. Σκοπός του είναι να προσφέρει κατευθύνσεις για σωστό σχεδιασμό της εκμετάλλευσης και έναν «μπούσουλα» για την αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τη γραφειοκρατία του γεωργού/ κτηνοτρόφου. Κάθε αρχή και δύσκολη και το σεμινάριο αυτό φιλοδοξεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια στα πρώτα βήματα των νέων γεωργών και κτηνοτρόφων ή όσων θέλουν να επανασχεδιάσουν την προσπάθειά τους σε νέα βάση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Λήψη απόφασης για ενασχόληση με τη γεωργία/κτηνοτροφία. (Συμπεριλαμβάνεται πρακτικό ερωτηματολόγιο για να βοηθήσει τους αναποφάσιστους.)
  • Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζω για τους συντελεστές παραγωγής που θα χρειαστώ και την απόκτησή τους.
  • Γη
  • Κεφάλαιο
  • Εργασία
  • Τα πρώτα γραφειοκρατικά βήματα που θα απαιτηθούν.
  • Πώς θα καταστρώσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την εκμετάλλευσή μου.
  • Αρχική χρηματοδότηση και το πρόγραμμα Νέων Γεωργών.

Διάρκεια 3 ώρες

Ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 19:00-22:00.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework