Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Monday, 09-12-2019

Πρόγραμμα Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διά του Τμήματος Προγραμμάτων και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, θα υλοποιήσει με τον κ. Δημήτριο Τσέλιο, (Σύμβουλο Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching & Mentoring Ελλάδος) το πρόγραμμα Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι:

Α) Ένας κύκλος βιωματικών σεμιναρίων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών.

Ο κύκλος θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) τρίωρα μηνιαία σεμινάρια με τα εξής θέματα:

  1. Personal Branding, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
  2. Σύστημα Αξιών, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020
  3. Σύστημα Πεποιθήσεων, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
  4. Στοχοθεσία, Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Β) Ένας κύκλος βιωματικών σεμιναρίων Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης που απευθύνεται σε ηλικίες 30 ετών και άνω.

Ο κύκλος θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) τρίωρα μηνιαία σεμινάρια, με τα εξής θέματα:

  1. Διαχείριση χρόνου, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου   2020
  2. Σύστημα Πεποιθήσεων, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
  3. Διαχείριση Συναισθημάτων, Τετάρτη 18 Μαρτίου   2020
  4. Επικοινωνία & Διαχείριση Συγκρούσεων, Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

και από ώρα 18:00 έως 20:30.

Τα Βιωματικά σεμινάρια Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης”, θα πραγματοποιηθούν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης».

Στο τέλος των σεμιναρίων θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους από τους συμμετέχοντες επιθυμούν και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 3 σεμινάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 231331-8661 και 231331–8664.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework