Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 08-05-2020

Προετοιμασία για Διεθνή Πιστοποίηση Project Management I.P.M.A. – Level C & D

...

Η projectyou ανακοινώνει τον νέο κύκλο εκπαίδευσης κύκλο Σεμιναρίων εκπαίδευσης και προετοιμασίας για την πιστοποίηση Project Management level C & D από τον I.P.M.A. (International Project Management Association). O κύκλος αρχίζει στις 02.06.2020 και ολοκληρώνεται στις 20.06.2020.

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα.

Οδηγεί επίσης στην κατάλληλη προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management ΙPMA - C & D. Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.

Η πιστοποίηση του IPMA (International Project Management Association) έχει παγκόσμια ισχύη. Τα τελευταία 10 χρόνια το IPMA έχει πιστοποιήσει πάνω από 110.000 project managers σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τι προσφέρει η Πιστοποίηση

 • Παγκόσμια αναγνώριση
 • Αντικειμενική πιστοποίηση της ικανότητας Διαχείρισης Έργων
 • Βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας
 • Προστιθέμενη αξία για την εταιρία σας
 • Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο για διεθνή καριέρα

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους και νέους project managers, σε μέλη ομάδων έργων, σε στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται, συμμετέχει ή υποστηρίζει έργα.

Θεματολογία Εκπαίδευσης

 • Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
 • Οφέλη διαχείρισης έργου
 • Ορολογία διαχείρισης έργου
 • Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
 • Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
 • Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
 • Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες
 • Πώς να δημιουργήσετε μια αποδοτική ομάδα έργου
 • Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
 • Προσέγγιση Roland Gareis
 • Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη βάσει έργων (project-oriented organisation)
 • Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
 • Μέθοδος CPM
 • Συνοπτική εκπαίδευση MS Project
 • Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
 • Γίνετε ικανός Project Manager: τεχνική επάρκεια, επάρκεια συμπεριφοράς, επάρκεια πλαισίου
 • Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
 • Διαχειρίση αλλαγών – Διαχείριση Κινδύνων
 • Το marketing του έργου
 • Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται
 • Βασική τεκμηρίωση διαχείρισης έργου: Objectives Plan, WBS, Milestone Plan, Environment Plan, Organization Plan, Cost Plan
 • Η πιστοποίηση IPMA και προετοιμασία για τις εξετάσεις
 • Επίλυση ασκήσεων από προηγούμενες εξετάσεις
 • Προσομοίωση εξετάσεων πιστοποίησης IPMA

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης level D

Τρίτη

02.06.20

17.30 – 22.00

Παρασκευή

05.06.20

17.30 – 22.00

Σάββατο

06.06.20

09.30 – 16.30

Τρίτη

09.06.20

17.30 – 22.00

Σάββατο

20.06.20

09.30 – 16.30

 

Σύνολο ωρών: 31

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης level C

Τρίτη

02.06.20

17.30 – 22.00

Παρασκευή

05.06.20

17.30 – 22.00

Σάββατο

06.06.20

09.30 – 16.30

Τρίτη

09.06.20

17.30 – 22.00

Τρίτη

16.06.20

17.30 – 21.00

Πέμπτη

18.06.20

17.30 – 21.00

Σάββατο

20.06.20

09.30 – 16.30

Σύνολο ωρών: 39

Ποιοι είναι οι εκπαιδευτές

Όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι project managers κατά IPMA-D και καταξιωμένα στελέχη πολυεθνικών εταιριών. Έχουν πολύχρονη εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεγάλων έργων όσο και στην επιμόρφωση στελεχών. Με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%, έχουν εκπαιδεύσει από το 2008 περίπου το 30% των  πιστοποιημένων IPMA-D στην Ελλάδα.

Κώστας Θεοφανίδης

 • Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος, MSc Business Μanagement
 • τ. Τεχνικός Διευθυντής Πετρελαϊκών (Mobil, BP, EKO) και Κατασκευαστικών Εταιριών (Bovislendlease)
 • τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ, τ. μέλος ΔΣ Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων
 • First Trainer PM-Greece
 • Πιστοποιημένος στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγητής σεμιναρίων Management
 • Business Development Consultant

Κατερίνα Θεοφανίδου

 • Βιομηχανική Διοίκηση, MSc
 • Business Development Consultant
 • Πιστοποιημένη στο Project Management IPMA-D
 • Εισηγήτρια σεμιναρίων Project Management, Επιχειρηματικότητας, κ.α.
 • Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ
 • Έχει εργαστεί στην DEKRA Akademie, στην ΕΡΤ, στον Alpha TV και σε άλλες πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές εταιρίες

Γιώργος Παπαδόπουλος

 • Commercial and Business Development Manager, McBains Cooper, 2010 – today
 • Εξειδικευμενος σε εργα PPP
 • Project Manager, Bovis Lend Lease, 2003 – 2009
 • MSc in Logistics and Supply Chain Management,
 • Industrial Management:
 • Πιστοποιημενος Project Manager (IPMA-D)
 • Πιστοποιημενος Συμβουλος ΑDR

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών, Βιβλίο ύλης (με τιμή 25€) για τις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις πιστοποίησης IPMA-C θα έχουν συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση και μετά τη λήξη του σεμιναρίου, για την απολύτως επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Κόστος Συμμετοχής level D

Το κόστος συμμετοχής είναι 320 € για τα 4 πρώτα μαθήματα και επιπλέον 100 € για το τελευταίο μάθημα για όσους θέλουν να προετοιμαστούν (simulation) για τις εξετάσεις.

Το κόστος συμμετοχής μπορεί να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η projectyou μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης των απαιτούμενων πληροφοριών. (προθεσμία για υποβολή ΛΑΕΚ 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου και 20 εργάσιμες ημέρες αν είναι e-learning).

Για ιδιώτες παρέχονται εκπτώσεις:

 • 10% για ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω
 • 10% για φοιτητές και ανέργους

Κόστος Συμμετοχής level C

Το κόστος συμμετοχής είναι 570 €.

Το κόστος συμμετοχής μπορεί να χρηματοδοτηθεί πλήρως από τον πόρο ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η projectyou μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης των απαιτούμενων πληροφοριών. (προθεσμία για υποβολή ΛΑΕΚ 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου και 20 εργάσιμες ημέρες αν είναι e-learning).

Για ιδιώτες παρέχονται εκπτώσεις:

 • 10% για ομαδική εγγραφή 3 ατόμων και άνω
 • 10% για φοιτητές και ανέργους

Επικοινωνία

Για διευκρινίσεις και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε : 6977999254, Click to show

Χώρος Σεμιναρίου

Λόγω της έξαρσης του Covid-19 όλα μας τα προγράμματα πραγματοποιούνται μέσω live e-learning.

Tα σεμινάρια διεξάγονται συνήθως στο συγκρότημα: Εκπαιδευτικός Σύλλογος Ήφαιστος, Τσίλλερ 61, Αθήνα

...

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework