Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 18-09-2015

Πρακτική Έρευνα Αγοράς και Καταναλωτή – Για Μικρές Αγροτικές Επιχειρήσεις

ΣΚΟΠΟΣ

Η πληροφορία αποτελεί δύναμη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η έρευνα καταναλωτή και γενικότερα η έρευνα αγοράς βοηθάει τις επιχειρήσεις να αντλήσουν στοιχεία, να δημιουργήσουν πληροφορία και έτσι να αντιληφθούν καλύτερα το εξωτερικό τους περιβάλλον, τις ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών και πελατών τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν κατάλληλα.
Σίγουρα είναι δύσκολο για μια μικρή επιχείρηση όπως είναι μια αγροτική εκμετάλλευση να διεξάγει έρευνα αγοράς και καταναλωτή σε ευρεία κλίμακα και με επιστημονικό τρόπο όπως κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχουν πρακτικοί τρόποι με τους οποίους και η μικρότερη επιχείρηση μπορεί να αντλήσει χρήσιμη πληροφορία από τους καταναλωτές και την αγορά και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του σεμιναρίου, να υποδείξει τέτοιους τρόπους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Τι με ενδιαφέρει να ξέρω για τους πελάτες μου;
  • Τι με ενδιαφέρει να ξέρω για την αγορά, την επιχείρηση και τα προϊόντα μου;
  • Από πού και πώς μπορώ να αντλήσω στοιχεία και πληροφορίες;
  • Πως φτιάχνω ένα ερωτηματολόγιο;
  • Πώς διεξάγω την έρευνα καταναλωτή;
  • Πώς χρησιμοποιώ τα στοιχεία που μάζεψα, πώς γίνεται η ανάλυση και αξιοποίησή τους;
  • Πρακτικά παραδείγματα έρευνας καταναλωτή.

Διάρκεια 3 ώρες

Ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 19:00-22:00.

Copyright ©2015-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework