Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 18-09-2015

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της Ελιάς

ΣΚΟΠΟΣ

Η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί τη σημαντικότερη δενδρώδη καλλιέργεια στη χώρα μας, με περίπου 8 εκατομμύρια στρέμματα να καλλιεργούνται σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια ελαχιστοποίησης της χρήσης χημικών παρασιτοκτόνων, ώστε να μειωθούν οι δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το συγκεκριμένο μάθημα έρχεται να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση, προβάλλοντας τα μέτρα πρόληψης ως το θεμέλιο λίθο της ορθολογικής φυτοπροστασίας, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στο να μπορούν να αναγνωρίσουν τα προβλήματα φυτοπροστασίας που έχουν ώστε να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε ελαιοκαλλιεργητές και γεωπόνους που ασχολούνται με τη φυτοπροστασία της ελιάς και έχει σαν σκοπό την εκμάθηση των σημαντικότερων προβλημάτων φυτοπροστασίας που αντιμετωπίζει η ελαιοκαλλιέργεια, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης, με έμφαση στην πρόληψη και την εφαρμογή μη χημικών μεθόδων. Οι συμμετέχοντες, μετά το πέρας του μαθήματος θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Αναγνωρίσουν τα σημαντικότερα φυτοπαράσιτα της ελιάς και τα κύρια συμπτώματα που αυτά προκαλούν, με σκοπό την ταυτοποίηση και συγκεκριμενοποίηση των προβλημάτων φυτοπροστασίας ώστε να καταστρώσουν το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισής τους.
  • Δώσουν έμφαση στην πρόληψη των φυτοπαράσιτων, ώστε να μειωθούν στον ελάχιστο αριθμό οι επεμβάσεις που θα χρειαστούν στη συνέχεια.
  • Αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των φυτοπαράσιτων της ελιάς, ώστε να μπορέσουν, με γνώμονα την ελάχιστη δυσμενή επίδραση στο περιβάλλον, να επιτελέσουν το στόχο τους οικονομικά και αποτελεσματικά.

ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Εισαγωγή – Προληπτικά Μέτρα – Διαχείριση Ζιζανίων

Στην 1η ενότητα θα γίνει μια εισαγωγή με γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια (εκτάσεις, παραγωγή, ποικιλίες κλπ) και το κατά πόσο είναι συμφέρουσα η ενασχόληση με τις ελιές στη χώρα μας.

Κατόπιν, θα αναφερθούν τα προληπτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν με στόχο να καταστεί το περιβάλλον του ελαιώνα μη ευνοϊκό για την ανάπτυξη των φυτοπαράσιτων. Τα μέτρα αυτά αφορούν: στην επιλογή τοποθεσίας για την εγκατάσταση του ελαιώνα, το κλάδεμα, την διαχείριση του εδάφους, την άρδευση και τη θρέψη.

Τέλος, θα περιγραφούν τα οφέλη, αλλά και τα προβλήματα από την παρουσία ζιζανίων στους ελαιώνες, ενώ θα αναλυθούν τα μέτρα για την ορθή διαχείρισή τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Διαχείριση Εχθρών

Η 2η ενότητα αναφέρεται στους εχθρούς της ελιάς. Πιο συγκεκριμένα, θα περιγραφεί η μορφολογία, βιολογία και συμπτωματολογία τους, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση του προβλήματος από τους παραγωγούς. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό αφού έτσι θα μπορέσουν να επιλεγούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

Στην ελιά συναντάμε πολλούς εχθρούς που δεν προκαλούν οικονομική ζημιά και, ως εκ τούτου, δεν απαιτούν τη λήψη μέτρων. Ο δάκος είναι ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς, ακολουθούμενος από τον πυρηνοτρήτη, το λεκάνιο και τον ρυγχίτη. Περιστασιακά προβλήματα μπορεί να προκληθούν από τη μαργαρόνια, την καλόκορη, τα ακάρεα και διάφορα κοκκοειδή, ενώ εχθροί που δεν προκαλούν ποτέ οικονομική ζημιά είναι η βαμβακάδα, ο θρίπας, ο ωτιόρυγχος και οι σκολύτες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Διαχείριση Ασθενειών

Η 3η ενότητα πραγματεύεται τις ασθένειες της ελιάς, με έμφαση στην αναγνώρισή τους από τα συμπτώματα που προκαλούν. Θα γίνει αναφορά στα μέτρα αντιμετώπισης, με έμφαση στην πρόληψη, ώστε να περιοριστεί η χρήση χημικών μέσων αντιμετώπισης.

Από τις ασθένειες της ελιάς, μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν η φυματίωση (ή καρκίνωση), το βερτισίλιο, το κυκλοκόνιο, η βούλα, το γλοιοσπόριο, η φόμα, η ίσκα, οι σηψιρριζίες και η καπνιά, με τη σημαντικότητα να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή και την καλλιεργούμενη ποικιλία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Χρησιμοποιούμενα Σκευάσματα στην Ελαιοκαλλιέργεια

Στην 4η ενότητα θα γίνει αναφορά στις επιτρεπόμενες δραστικές ουσίες και τα εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιέργεια της ελιάς. Θα δοθεί στους συμμετέχοντες αντίστοιχη λίστα, η οποία θα περιλαμβάνει και τα εγκεκριμένα σκευάσματα ανά φυτοπαράσιτο.

Τέλος, θα γίνει αναφορά και στα βιολογικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στην ελαιοκαλλιέργεια.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework