Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Thursday, 17-08-2017

Μονοπάτια Αναζήτησης Εργασίας

Τα Μονοπάτια Αναζήτησης Εργασίας είναι μία δράση του skywalker.gr που παρέχει εισαγωγικές πληροφορίες και ενημέρωση για τεχνικές σχετικά με την αναζήτηση εργασίας. Σε 5 ημέρες, με εισηγήσεις και εργαστήρια, οι (24) συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής.

Το πρόγραμμα των 30 ωρών περιλαμβάνει θεματολογία για την αγορά εργασίας, βιωματικά workshops για τη στρατηγική αναζήτησης, το βιογραφικό σημείωμα και τη διαδικασία συνέντευξης επιλογής.

Η συμμετοχή στα Μονοπάτια είναι χωρίς χρέωση.

Λόγω της δομής του προγράμματος, προϋπόθεση για την ένταξη στα Μονοπάτια Αναζήτησης Εργασίας είναι η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου (5 ημέρες) και όχι τμήματος αυτού.

Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Career Design.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν εγγραφή στο site footstep.gr. Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής του προγράμματος ανακοινώνονται επίσης στα social media και στο μηνιαίο newsletter του skywalker.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτές συμμετέχουν εθελοντικά και οι χώροι, όπου φιλοξενούνται τα Μονοπάτια Αναζήτησης Εργασίας, παραχωρούνται χωρίς χρέωση.

Ευχαριστούμε όλους για την ευγενική τους υποστήριξη, χωρίς την οποία η νέα δράση του skywalker.gr δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερομηνία διεξαγωγής, τις αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και για το πρόγραμμα των Μονοπατιών Αναζήτησης Εργασίας, δείτε εδώ:

https://footstep.gr/draseis/monopatia-anazitisis-ergasias-profile

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework