Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 18-09-2015

Λογιστική για Γεωργούς - Κτηνοτρόφους – Τα Βασικά

ΣΚΟΠΟΣ

Μόλις πρόσφατα το φορολογικό καθεστώς για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους άλλαξε. Πλέον αντιμετωπίζονται στην ουσία σαν κανονικοί επιχειρηματίες. Κάθε συνειδητοποιημένος παραγωγός λοιπόν οφείλει πλέον να παρακολουθεί με λογιστικές μεθόδους τη δραστηριότητά του και να μπορεί να ελέγχει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Ακόμα και αν κάποιος θεωρεί πως θα χρειαστεί απαραίτητα τη βοήθεια εξωτερικού λογιστή, θα είναι καλό να μπορεί τουλάχιστον να αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες, όρους και κανόνες της λογιστικής και του φορολογικού ρυθμιστικού πλαισίου.
Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στο να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σε βασικά αλλά και επίκαιρα θέματα λογιστικής και φορολογίας και γιατί όχι να βοηθήσει όσους έχουν τις ικανότητες να αναλάβουν μόνοι τους τη λογιστική παρακολούθηση της εκμετάλλευσής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Απογραφή της περιουσίας της εκμετάλλευσης.
  • Βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι.
  • Το φορολογικό καθεστώς για γεωργούς και κτηνοτρόφους.
  • Βιβλία και στοιχεία.
  • ΦΠΑ
  • Φορολογικές δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3, Ε9.
  • Ασφάλιση παραγωγών και εργατών.

Διάρκεια 6 ώρες

Ημερομηνία 19 & 21 Οκτωμβρίου 19:00-22:00.

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework