Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Friday, 04-03-2016

Λειτουργία Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β Κατηγορίας Βιβλίων) - Δηλώσεις ΔΟΥ (Τμήμα ΣαββατοΚύριακου)

Έναρξη: 9 Απριλίου 2016

Διάρκεια: 2 μήνες

Διεξαγωγή: Σάββατο και Κυριακή 10:00-14:00.

Copyright ©2015 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework