Λέξεις κλειδιά
Τύπος προγράμματος
Προπτυχιακά
Μεταπτυχιακά
Σεμινάρια
Υποτροφίες
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Δωρεάν
e-learning
Επιδοτούμενο
Με υποτροφία
Κατηγορία προγράμματος
Πόλη
<

Σήμερα

>

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Tuesday, 31-12-2019

Κτηνοτροφία – Γαλακτοκομία

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα των θεματικών πεδίων που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πειραματικού Αγρού, συμβάλλοντας έτσι στην κατάρτιση νέων που προέρχονται από αγροτικά, περιαστικά, αλλά και αστικά περιβάλλοντα επάνω σε 5 τομείς κλειδιά για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και της επανακινητοποίησης των νέων, συνεισφέροντας στην οικονομία της υπαίθρου.

Ταυτόχρονα, στόχο έχει να υποστηρίξει την ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά αλλά και διεθνώς.

Το πρόγραμμα σπουδών για την εκπαίδευση της κτηνοτροφίας – γαλακτοκομίας περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • Εισαγωγή στα παραγωγικά συστήματα (εντατικά, εκτατικά)– Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κρίσιμα στοιχεία στη διαχείριση της αναπαραγωγής και της γαλακτοπαραγωγής. Ευζωία – Ποιότητα προϊόντων (γάλα, κρέας)
  • Ζωοτροφές για αιγοπρόβατα και τα χαρακτηριστικά τους. Οικονομική αξιολόγηση ζωοτροφών. Αρχές διατροφής αιγοπροβάτων Ζιζάνια (διάγνωση / πρόληψη / αντιμετώπιση)
  • Υπολογισμός παραγωγικών δαπανών και οικονομικών αποτελεσμάτων με χρήση Η/Υ – Διαδραστικά παραδείγματα.
  • Κατάρτιση και έλεγχος προγράμματος διατροφής σε αιγοπρόβατα και
  • Υπολογισμός κόστους διατροφής με χρήση Η/Υ – Διαδραστικά παραδείγματα

Θα συσταθεί και θα εκπαιδευτεί 1 ομάδα των 25 ατόμων στον τομέα της Κτηνοτροφίας - Γαλακτοκομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 ημέρες (17-18-19 Φεβρουαρίου 2020) και παρέχει συνολικά 5 ώρες θεωρία και 15 ώρες πρακτική άσκηση.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Νέοι αγρότες, άνεργοι και υποαπασχολούμενοι με λίγη ή καθόλου εμπειρία στην, διαχείριση της Φυτοπροστασίας σε καλλιέργειες βιομηχανικών φυτών και σιτηρών, στις τεχνικές της Αμπελουργίας, στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία, στη διαχείριση της Κτηνοτροφίας και της Γαλακτοκομίας και στην υιοθέτηση και βελτίωση Τεχνικών Παραγωγής Λαχανικών, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική γνώση προκειμένου να ειδικευθούν στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
  • Νέοι αγρότες οι οποίοι χρειάζονται επαγγελματική και εξειδικευμένη εκπαίδευση.
  • Πεπειραμένοι αγρότες που χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις νέες πρακτικές καλλιέργειας, οι οποίοι μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο καθοδήγησης θα μπορέσουν να διερευνήσουν θέματα που εκτείνονται από την σπορά ως την συγκομιδή και τη διαχείριση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης (τουλάχιστον 90% παρουσία). Οι αιτούντες πρέπει να είναι διαθέσιμοι να συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων. 

Η παρουσία είναι υποχρεωτική. Στο τέλος του κάθε προγράμματος δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ο πειραματικός αγρός είναι στην Κωπαΐδα, (πλησίον πόλης Αλιάρτου, Βοιωτία).

Διάρκεια δράσης: Τρεις (3) ημέρες

Περισσότερες πληροφορίες:

Άρτεμις Ρήγου

Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO) Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά οδός 75, Αθήνα, 11855, τηλ. 210-5294963, 210-5294964

Για να κάνετε αίτηση πατήστε εδώ

Copyright ©2015-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework